صندوق ذخیره دوستان - آبانماه 1397

بنام خدا

تاریخ : 25/07/97

قابل توجه اعضاء محترم هر دو صندوق ذخیره دوستان  

با سلام ؛

بدینوسیله جدول مجموع اقساط وام وپس انداز اعضاء محترم مربوط به آبان ماه  1397   قابل پرداخت به حساب شماره :  661670010   به اطلاع می رسد. خواهشمند است جهت جلوگیری از اشتباه در پرداخت  , محاسبات خود را با جدول زیر مطابقت نمائید و سپس پرداخت خود را انجام دهید.

لطفا توجه داشته باشید که تغییراتی در ردیفهای لیستها بوجود آمده است و با ماههای گذشته تفاوت دارد. لذا دقت بیشتری در محاسبات خود مبذول فرمائید.

با تشکر- هیئت مدیره صندوق ذخیره دوستان

مجموع مبلغ قابل پرداخت

شماره پرسنلی

ردیف

***

مجموع مبلغ قابل پرداخت

شماره پرسنلی

ردیف

2,820,000

642107

19

***

9,590,000

637782

1

5,910,000

666496

20

***

2,860,000

637792

2

6,440,000

657434

21

***

6,640,000

637818

3

6,790,000

537652

22

***

3,200,000

637805

4

6,320,000

637824

23

***

3,580,000

637803

5

3,130,000

641832

24

***

6,140,000

638706

6

3,470,000

615472

25

***

6,240,000

666433

7

2,610,000

1320

26

***

13,180,000

670629

8

2,670,000

1313

27

***

0

Hoj_S

9

3,540,000

Pouya.Y

28

***

3,360,000

D_H

10

2,940,000

1307

29

***

2,670,000

751278

11

2,980,000

668688

30

***

3,500,000

635498

12

3,240,000

1342

31

***

5,600,000

639501

13

3,170,000

662032

32

***

9,040,000

638257

14

2,780,000

1343

33

***

13,630,000

638258

15

2,820,000

1339

34

***

12,160,000

638392

16

2,900,000

1318

35

***

6,800,000

638379

17

***

***

***

***

9,190,000

627610

18

لطفاً مبالغ پرداختی را  به حساب  661670010    واریزنمائید. با تشکر.